{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

關於我們

Hers Korea Fashion 建立於2015年

我地一直盡力搜羅韓國靚衫 , 化妝品及生活用品

並且會定期飛韓國入貨加連線代購 

務求每位客人都能夠買到心儀既貨品

經營多年 , 選購既韓貨絕對有質素保證!